Vergoeding van behandelkosten

Bij de meeste zorgverzekeraars krijgt u een gedeelte van de behandelkosten vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Dit kunt u controleren op de website van uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan de vergoeding voor Manuele therapie E.S.® : als een aparte therapie, als niet-gecontracteerde zorg of uit het alternatieve geneeswijzen pakket vergoeden.

Mocht u voor een behandeling verhinderd zijn, wilt u de behandeling dan minimaal 24 uur van te voren afzeggen of verplaatsen? Als uw afzegging of verplaatsing binnen deze termijn valt zal ik de kosten van de behandeling in rekening brengen.

U krijgt een factuur van de behandeling, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
In de onderstaande link vindt u een overzicht met de vergoedingen van de verschillende verzekeraars voor 2018.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend!

Zorgverzekeraars vergoeding 2018.

De kosten van een behandeling zijn:

€ 80,00 voor 60 minuten manuele therapie E.S.

€ 100,00 voor 75 minuten manuele therapie E.S.