Introductie

In de praktijk voor manuele therapie E.S.® van Robert van Leeuwen vinden behandelingen plaats met manuele therapie methode van der Bijl of “Utrechtse school”.

Manuele therapie methode van der Bijl of “Utrechtse school” is een behandelmethode voor klachten aan het bewegingsapparaat. In één behandeling worden alle gewrichten van het bewegingsapparaat gemobiliseerd. Dit doe ik met rustige en milde technieken. Tijdens de behandeling hoeft u daardoor geen pijn te ondervinden en komen geen zogenoemde “kraak”bewegingen voor.

Doordat het gehele lichaam in de behandeling betrokken is, worden eventuele compensaties meteen opgelost. Dat heeft als voordeel dat u minder behandelingen nodig heeft omdat uw gehele lichaam meewerkt aan de oplossing van uw bewegingsprobleem.

Een behandeling duurt ongeveer een uur en wordt tussen de 7 dagen en 6 weken herhaald. Als uw klachten afnemen, neemt ook de behandelfrequentie af totdat we geen afspraak meer maken.