Algemene informatie

Een zorgverlener moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Deze zijn geformuleerd door de overheid.  In mijn geval gaat het om de volgende registraties en lidmaatschap.

* Gecertificeerd lid van de VMT
* Big registratie
* KRF-NL registratie
* AGB-code

* Privacybeleid AVG

* Dienstenleveringsvoorwaarden 2022

Heeft u een klacht! Neem contact met mij op. Mochten wij er niet uit komen dan kan uw klacht gemeld worden bij de klachtencommissie aan het volgende adres.

Klachtenfunctionaris Manuele therapie E.S.
Mw. Mr. Iris Bowles
bowles@kpnmail.nl