Algemene informatie

Een zorgverlener moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Deze zijn geformuleerd door de overheid.  In mijn geval gaat het om de volgende registraties en lidmaatschap.

* Gecertificeerd lid van de VMT
* Big-registratie
* CKR-registratie
* AGB-code

* Privacybeleid AVG

* Dienstenleveringsvoorwaarden 2022

Heeft u een klacht! Neem contact met mij op. Mochten wij er niet uit komen dan kan uw klacht gemeld worden bij de klachtencommisie aan het volgende adres.

Klachtencommisie Manuele therapie
Antwoordnummer 504
7900 WE Hoogeveen