Vergoeding van behandelkosten

Bij de meeste zorgverzekeraars krijgt u een gedeelte van de behandelkosten vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Dit kunt u controleren op de website van uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan de vergoeding voor Manuele therapie E.S.® : als een aparte therapie, als niet-gecontracteerde zorg of uit het alternatieve geneeswijzen pakket vergoeden.

Mocht u voor een behandeling verhinderd zijn, wilt u de behandeling dan minimaal 24 uur van te voren afzeggen of verplaatsen? Als uw afzegging of verplaatsing binnen deze termijn valt zal ik de kosten van de behandeling in rekening brengen.

De kosten van een behandeling zijn:

€ 85,00 voor 60 minuten manuele therapie E.S.

€ 106,25 voor 75 minuten manuele therapie E.S.

U krijgt een factuur van de behandeling, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
In de onderstaande link vindt u een overzicht met de vergoedingen van de verschillende verzekeraars voor 2022. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend!

Vergoedingen Zorgverzekerars 2022